What jobs do the external sex organs do?

Dovydas
Upgrade now to see XXX rated user photos
Natalya7774
Upgrade now to see XXX rated user photos
Julia
Upgrade now to see XXX rated user photos
Andrius
Upgrade now to see XXX rated user photos
Arkadiusz87
Upgrade now to see XXX rated user photos

joey essex nike air max trainers

The woman also has pelvic floor muscles in the bottom of her belly. The vagina is a tube-shaped passage leading from the outside of the body wex the entrance of the uterus cervix. It is about 10 cm deep. The vagina has elastic walls lying close to each internal. The walls can tighten making the opening smaller or relax.

During her menstrual period a woman loses blood through her vagina. At the entrance of the vagina is the hymena supple rim of tissue.

During sexual intercoursethe penis enters the vagina penetration. Babies are born through the vagina during a natural delivery. The cervix is a passage leading from the vagina to the uterus.

The cervix is usually closed and opens up during delivery. It is best for a woman to have a smear test of the cervix from the age of 25 if she has already had sex sexual intercourse. This smear test serves to discover internalsuch as cervical cancer, or sexually intefnal infections STIssuch as HPV.

The uterus has the size and shape of an upside-down pear. The uterus grows during pregnancy together with the baby. After delivery the uterus returns to its normal size. The woman has 2 fallopian tubesone on each side of the uterus.

A fallopian tube takes an egg cell from the ovary to the uterus. The woman has 2 ovaries. Each ovary is connected to a fallopian tube. When she is born, she already has all her egg cells. The ovary is the size of internla strawberry. The ovaries are important producers of female hormones. These hormones influence for example the skin and bones and tell the body how to prepare for pregnancy.

During the menopause a lack of these hormones can internal mood swings and hot flushes. De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de vrouw inwendige geslachtsdelen zijn:. De vrouw heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in haar buik.

De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar sex ingang van de baarmoeder baarmoederhals leidt. De vagina is ongeveer 10 cm diep. De vagina heeft elastische wanden die dicht bij elkaar liggen. De wanden kunnen zich opspannen waardoor de opening smaller wordt of ontspannen. Tijdens de menstruatie verliest de vrouw bloed via haar vagina.

Aan de ingang van de vagina bevindt zich het maagdenvlieseen soepel randje huidweefsel. Bij interna gaat de penis in de vagina penetratie. De baarmoederhals is internal doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt. De baarmoederhals is gewoonlijk gesloten en opent zich tijdens de bevalling.

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als sex al seks geslachtsgemeenschap heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten inyernal, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen soa'szoals HPVte vinden.

De baarmoeder heeft de intenal sex de grootte van een omgekeerde peer. De baarmoeder groeit sexx internal zwangerschap samen met de baby. Na de bevalling krijgt de baarmoeder haar normale grootte terug. De vrouw heeft 2 eileiderseen aan beide kanten van de baarmoeder. Sex eileider transporteert een eicel van de eierstok naar de baarmoeder. De vrouw heeft 2 eierstokken. Elke eierstok is verbonden internal een eileider. De eierstokken bewaren sex eicellen van de vrouw.

Wanneer een vrouw wordt geboren, heeft ze reeds al haar eicellen. Een eierstok heeft de grootte van een aardbei. Tijdens internaal menopauze kan een tekort aan hormonen stemmingswisselingen en opvliegers veroorzaken.

Listen Listen. Woman standing. The focus is on the internal sexual organs. Vagina The vagina is a tube-shaped passage leading from the outside of the body to the entrance of the uterus cervix. Cervix The cervix is a passage leading from the vagina to the sex. Uterus The uterus has the size and shape of an upside-down pear. Fallopian tubes The woman has 2 fallopian tubesone on each side of the uterus.

Ovaries The woman has ssex ovaries. Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen. De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. Vagina De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar de ingang van de baarmoeder baarmoederhals leidt. Baarmoederhals De baarmoederhals is de doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt.

Baarmoeder De baarmoeder heeft de vorm en de grootte van een omgekeerde peer. Eileiders De vrouw heeft 2 eileiderseen aan beide kanten van de baarmoeder. Eierstokken De vrouw heeft 2 eierstokken. More information or sex needed? Family doctor. You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:. Community health centre wijkgezondheidscentrum.

You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses sex social workers internal work at community health centres. Care is provided free of charge.

Find a community health centre in your neighbourhood:. In Belgium, you can make an appointment directly internal the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist. Other themes.

Family planning and pregnancy. Relationships and feelings.

sex live jasmine

Reproductive and sexual anatomy includes your genitals and your internal sex and reproductive organs. Everyone's reproductive and sexual anatomy looks a. Vagina. The vagina is a cavity with an opening to the outside. This cavity leads to the opening of the uterus (cervix). The vagina is about 10 cm deep. The vagina. Female condoms (also known as internal condoms) are a barrier-type of contraceptive that is inserted into the vagina prior to having sex -Female condoms.